THAI Resumes Flight Operations on Bangkok-Osaka Routeการบินไทยทำการบินเส้นทางโอซากา หลังท่าอากาศยานคันไซเปิดให้บริการ เริ่ม 14 กันยายนนี้

Thai Airways International Public Company Limited (THAI) resumed flight between Bangkok and Osaka, Japan starting on 14 September 2018, after Kansai Airport reopened for service.

 

Flight Lieutenant Pratana Patanasiri, THAI Vice President, Aviation Security and Standards, said that Kansai Airport is severely affected by Typhoon Jebi and the airport has been closed since 4 September 2018. Kansai Airport has announced an opening of the south wing of Kaisai Airport from 14-20 September 2018. Due to limited airport slot, THAI is allowed to operate its flights on the Bangkok-Osaka route as follows:

 

Normal flights operating daily

–              Flight TG672 departs from Suvarnabhumi Airport at 08.25 hours and arrives at Kansai Airport, Osaka, at 15.55 hours (local time).

–              Flight TG673 departs from Kansai Airport, Osaka, at 17.35 hours (local time) and arrives at Suvarnabhumi Airport at 21.25 hours.

 

Flights operating every other day until 20 September 2018

–              Flight TG622 departs from Suvarnabhumi Airport at 23.30 hours and arrives at Kansai Airport, Osaka, at 07.00 hours (local time) on the next day. Flight operates on 14, 16 and 18 September 2018.

–              Flight TG623 departs from Kansai Airport, Osaka, at 11.45 hours (local time) and arrives at Suvarnabhumi Airport at 15.35 hours. Flight operates on 15, 17 and 19 September 2018.

 

Due to the partial opening of Kansai Airport, fewer check-in counters will be available which may slow down the check-in process due to the overcapacity passengers. Passengers can do online check-in 1-24 hours prior to departure time at thaiairways.com website or via THAI’s Mobile application which is available on both iOS and Android operating system.

 

Passengers are advised to arrive the airport 3 hours prior to departure time as Kansai Airport announced that only the airport coaches and airport limousine buses can cross the bridge which connects the airport from Izumisano city.

 

To facilitate passengers, THAI has extended period to change itinerary for passenger without any fees until 20 September 2018. THAI passengers holding roundtrip tickets between Bangkok and Osaka during 3-20 September 2018 may reroute to other destinations in Japan which are Tokyo (Narita and Haneda), Nagoya, Fukuoka, and Sapporo, by 20 September 2018. Fees and charges will be exempted with condition applied. Passengers are advised to contact THAI sales offices or THAI Contact Center at Tel. +66(0)2-356-1111, or travel agents.

 

A special telephone number +66(0)2-356-1166 in Thailand and THAI Call Center in Japan number 0570-064-015 have been assigned to serve THAI passengers holding Bangkok-Osaka tickets.  Passengers are advised to check news and flight information via THAI’s website thaiairways.com or contact THAI Contact Center at Tel. +66(0)2-356-1111, 24 hours a day.

 

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะทำการบินเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โอซากา ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 หลังจากท่าอากาศยานคันไซเริ่มเปิดให้บริการ

 

เรืออากาศเอก ปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า หลังจากที่ท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ได้รับผลกระทบจากพายุเชบีอย่างหนักจนต้องปิดให้บริการชั่วคราว เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา เบื้องต้นท่าอากาศยานคันไซจึงได้ประกาศให้บริการเฉพาะทางฝั่งใต้ของสนามบิน ระหว่างวันที่ 14-20 กันยายน 2561 เนื่องจากสามารถรองรับเที่ยวบินได้จำนวนจำกัด ซึ่งบริษัท การบินไทยฯ ได้รับอนุญาตให้ทำการบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-โอซากา ดังนี้

 

เที่ยวบินที่ทำการบินทุกวันตามปกติ
– เที่ยวบินที่ ทีจี 672 ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 08.25 น.
ถึงท่าอากาศยานคันไซ เวลา 15.55 น. (เวลาท้องถิ่น)

– เที่ยวบินที่ ทีจี 673 ออกจากท่าอากาศยานคันไซ เวลา 17.35 น. (เวลาท้องถิ่น)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 21.25 น.

เที่ยวบินที่ทำการบินวันเว้นวันจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2561
– เที่ยวบินที่ ทีจี 622 ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 23.30 น.
ถึงท่าอากาศยานคันไซ เวลา 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น (เวลาท้องถิ่น)
ทำการบินวันที่ 14, 16, 18 กันยายน 2561

– เที่ยวบินที่ ทีจี 623 ออกจากท่าอากาศยานคันไซ เวลา 11.45 น. (เวลาท้องถิ่น)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 15.35 น. ทำการบินวันที่ 15, 17, 19 กันยายน 2561

 

เนื่องจากท่าอากาศยานคันไซเปิดให้บริการเฉพาะบางส่วนและอนุญาตให้สายการบินต่างๆ เปิดให้บริการเคาน์เตอร์เช็คอินได้น้อยลง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีผู้โดยสารหนาแน่นบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน และเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเช็คอินที่ท่าอากาศยานคันไซ ผู้โดยสารสามารถทำการเช็คอินออนไลน์ตั้งแต่เวลา 24 ชั่วโมง จนถึง 1 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเวลาเครื่องบินออก ได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com และแอปพลิเคชัน THAI Mobile บนระบบ iOS และ Android

ผู้โดยสารที่จะเดินทางมายังท่าอากาศยานคันไซ ขอความกรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางก่อนเที่ยวบินออกประมาณ 3 ชั่วโมง เนื่องจากการเดินทางมายังท่าอากาศยานคันไซจะต้องข้ามสะพานเชื่อมจากเมืองอิซูมิซาโนะ
โดยท่าอากาศยานคันไซมีประกาศอนุญาตให้เฉพาะรถโค้ชที่ทางท่าอากาศยานคันไซได้จัดเตรียมไว้ และรถลีมูซีนรับส่งสนามบิน (Airport limousine bus) ใช้สะพานดังกล่าวเท่านั้น

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก โดยขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2561 สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทยในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โอซากา ที่ระบุวันเดินทางระหว่างวันที่ 3-20 กันยายน 2561 ซึ่งผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางบินเป็นเส้นทางอื่นภายในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นจุดบินของการบินไทย ได้แก่ โตเกียว (ท่าอากาศยานนาริตะ/ฮาเนดะ) นาโกยา ฟุกุโอกะ ซัปโปโร โดยจะสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 ทั้งนี้ จะเป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 หรือตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทย

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์พิเศษชั่วคราว เพื่อดูแลผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสาร เส้นทางกรุงเทพฯ-โอซากา ติดต่อได้ที่หมายเลข โทร. 0-2356-1166 และที่ญี่ปุ่น (Japan Call Center) หมายเลข 0570-064-015 ขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-โอซากา ประเทศญี่ปุ่น ติดตามข่าวสาร หรือตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง