THAI and Rolls-Royce to Collaborate on Expansion of Trent Engine Service Network การบินไทยร่วมลงนามกับโรลส์ รอยซ์ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์โรลส์ รอยซ์ ของการบินไทย

Today (7 June 2018), Thai Airways International Public Company Limited (THAI) and Rolls-Royce held a signing ceremony of cooperation towards the establishment of the engine maintenance, repair, and overhaul (MRO) Center, which was presided over by Mrs. Usanee Sangsingkeo, THAI Acting President, and Mr. Chris Cholerton, Rolls-Royce President – Civil Aerospace.  The ceremony was witnessed by Mr. Surachai Piencharoensak, THAI Executive Vice President, Technical Department, and Mr. Ewen McDonald, Rolls-Royce Senior Vice President, Customers & Services – Asia Pacific, with Mr. Peraphon Thawornsupacharoen, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Transport, in attendance as guest of honor at THAI’s Head Office.

THAI signed the agreement to collaborate with Rolls-Royce and explore how the two companies will work together to expand the Trent CareNetwork by building on THAI’s existing Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) capabilities.  Becoming an Authorized Maintenance Center (AMC) for Rolls-Royce will enable THAI to support its growing fleet of Rolls-Royce engines while also generating additional capacity and flexibility within the Rolls-Royce CareNetwork.  THAI operates approximately 80 widebody aircraft, of which more than 50 are powered by Rolls-Royce engines.

Mrs. Usanee Sangsingkeo, THAI Acting President, said “This agreement builds on THAI’s existing MRO facilities to be able to repair new engine types that are currently used by commercial airlines today.  THAI has the capability to expand its engine maintenance services for Rolls-Royce Trent 700 and Trent 1000 engines, which will meet the needs of the regional market, making sufficient use of the maintenance facilities and further develop a joint business venture together.  This collaboration will also increase revenue earned from international customers.”

This agreement is in accordance with a government policy that achieves an industry goal  and serves as a new growth engine that will help in the development and eventual readiness of the complex Eastern Economic Corridor (EEC) Aircraft Maintenance Center, with personnel development in the area of aircraft engine maintenance, and leverages the nation’s aviation industry to be the best in the region.

Furthermore, this collaboration agreement is a continuation of the agreement made between THAI and Rolls-Royce on Trent XWB Engine Development Testing this past February.  As a result, Rolls-Royce brought a Trent XWB engine, the newest engine type equipped on the Airbus A350 XWB, for experimental testing at THAI’s Technical Maintenance Department at Don Mueang International Airport in order to continually study and test the capabilities of the engine type.

วันนี้ (วันที่ 7 มิถุนายน 2561) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรลส์ รอยซ์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์โรลส์ รอยซ์ ของการบินไทย โดยมี นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย และ มิสเตอร์ คริส ชอร์ตั้น President-Civil Aerospace บริษัท โรลส์ รอยซ์ ร่วมลงนาม พร้อมด้วย นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายช่าง การบินไทย มิสเตอร์อีเว่น แมคโดแนล Senior Vice president, Customers & Services-Asia Pacific บริษัท โรลส์ รอยซ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมี นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

                     บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท โรลส์ รอยซ์ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์โรลส์ รอยซ์ ของการบินไทย เพื่อขยาย TRENT CareNetwork โดยใช้โรงซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อากาศยานของการบินไทย ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยการบินไทยจะเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์ (Authorized Maintenance Center) ของบริษัท โรลส์ รอยซ์ สำหรับเครื่องยนต์รุ่น TRENT ซึ่งจะส่งผลให้การบินไทยสามารถรองรับการขยายฝูงบินของเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์โรลส์ รอยซ์ ได้เพิ่มมากขึ้นภายใต้ Roll-Royce service network ซึ่งปัจจุบันการบินไทยมีเครื่องบินลำตัวกว้าง        ที่อยู่ในฝูงบินประมาณ 80 ลำ ซึ่งมีเครื่องบินใช้เครื่องยนต์ของโรลส์-รอยซ์มากกว่า 50 ลำ

                    นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ กล่าวว่า บริษัทฯ โดยฝ่ายช่าง ได้ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์โรลส์ รอยซ์ กับ บริษัท โรลส์ รอยซ์ เพื่อพัฒนาโรงซ่อมเครื่องยนต์อากาศยานที่บริษัทฯ มีอยู่ให้สามารถซ่อมเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่สายการบินส่วนใหญ่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ มีขีดความสามารถที่จะขยายกำลังการผลิตในการซ่อมเครื่องยนต์ Rolls Royce TRENT700 และ TRENT1000 ที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดในภูมิภาค นับเป็นการเพิ่มการใช้ประโยชน์โรงซ่อมอย่างคุ้มค่า รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางธุรกิจร่วมกัน สามารถเพิ่มรายได้จากลูกค้าภายนอกประเทศ สร้างผลตอบแทนและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

                    การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สนองต่อนโยบายของรัฐและเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต หรือ New Growth Engine ซึ่งจะช่วยสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานของแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศในด้านการซ่อมเครื่องยนต์อากาศยานที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ความรู้ รวมทั้งเทคโนโลยีขั้นสูง สร้างขีดความสามารถของประเทศทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินให้เป็นหนึ่งในภูมิภาค

                     มิสเตอร์ คริส ชอร์ตั้น President-Civil Aerospace บริษัท โรลส์ รอยซ์ กล่าวว่า บริษัท โรลส์ รอยซ์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับการบินไทยมายาวนานกว่า 50 ปี การลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์โรลส์ รอยซ์ ของการบินไทยในครั้งนี้ จะเสริมความแข็งแกร่งด้านธุรกิจและช่วยพัฒนาทักษะด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อากาศยาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน โดยคาดว่าศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์ดังกล่าว จะสามารถเปิดใช้งานภายในต้นปี พ.ศ.2562

                    ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือนี้ ต่อเนื่องมาจากการร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท การบินไทยฯ และบริษัท โรลส์-รอยซ์ ในโครงการ Trent XWB Engine Development Testing เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยบริษัท โรลส์-รอยซ์ ได้นำเครื่องยนต์ Trent XWB มาทดสอบที่โรงซ่อมเครื่องยนต์อากาศยาน การบินไทย ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือเรียกว่าการทำ Experimental Test ของเครื่องยนต์ Trent XWB ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุด ที่ใช้งานกับเครื่องบินแอร์บัส A350 โดยฝ่ายช่าง การบินไทยได้ทำการทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ นอกจากนี้ บริษัท โรลส์ รอยซ์ ยังมีแผนที่จะขยายโครงการนี้ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาอีกด้วย

 

1. Mr. Surachai Piencharoensak, THAI Executive Vice President, Technical Department (second from left) 2. Mrs. Usanee Sangsingkeo, THAI Acting President (third from left) 3. Mr. Chris Cholerton, Rolls-Royce President – Civil Aerospace (fourth from left) 4. Mr. Ewen McDonald, Rolls-Royce Senior Vice President, Customers & Services – Asia Pacific (fifth from left)

บรรยายภาพ

  1. นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายช่าง การบินไทย (ที่ 2 จากซ้าย)
  2. นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย (ที่ 3 จากซ้าย)
  3. มิสเตอร์ คริส ชอร์ตั้น President-Civil Aerospace บริษัท โรลส์ รอยซ์ (ที่ 4 จากซ้าย)
  4. มิสเตอร์อีเว่น แมคโดแนล Senior Vice president, Customers & Services-Asia Pacific บริษัท โรลส์ รอยซ์ (ที่ 5 จากซ้าย)