THAI and Rolls-Royce Collaborate on Trent XWB Engine Research and Development Program การบินไทยร่วมกับโรลส์ รอยซ์ เปิดโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ Trent XWB แห่งแรกของโลก

Today (6 September 2018), Airways International Public Company Limited (THAI) and Rolls-Royce held an opening ceremony to launch the THAI and Rolls-Royce Trent XWB Engine Research and Development Testing Program, the first collaboration of this kind in the world.  The opening ceremony was presided over by Mr. Arkhom Termpittiyapaisith, Minister of Transport, with the presence of Mr. Ekniti Nitithanprapas, THAI Chairman of the Board of Directors, Mr. Sumeth Damrongchaitham, THAI President, Mrs. Usanee Sangsingkeo, THAI Senior Advisor, Mr. Surachai Piencharoensak, THAI Executive Vice President, Technical, and Mr. Dominic Horwood, Chief Customer Officer – Civil Aerospace, Rolls-Royce Holdings Public Company Limited, at the Engine Test Cell, THAI’s Technical Department, Don Mueang Airport.

 

Mr. Surachai Piencharoensak, THAI Executive Vice President, Technical, said that the THAI and Rolls-Royce Trent XWB Engine Research and Development Program or Trent XWB Development Testing will take place over a two year period at THAI’s Engine Test Cell and was initiated with the main objective to conduct research and further develop Trent XWB-97 engines, which powers the Airbus A350-1000 aircraft that was launched in February. In order to realize the engine’s limitations in usage, continual simulated engine tests are conducted in order that its flight hours may be more than the aircraft.  Conducting these tests help to further develop product quality, in addition to scheduled checks and quality technical maintenance.  Rolls-Royce has chosen to conduct tests on its engines at THAI’s Engine Test Cell, located at THAI’s Technical Department, Don Mueang Airport.  THAI made renovations to the engine test cell area to facilitate tests that will be conducted on Trend XWB Development Testing.

 

THAI’s Engine Test Cell at the Aircraft Engine Overhaul Department located at THAI’s Technical Department, Don Mueang Airport, is the first aircraft maintenance center that has received trust, confidence, and cooperation from Rolls-Royce for engine research and development testing that is conducted outside of the United Kingdom.  This program is part of the strategic plan for 2018-2019 and is a revenue generating, collaborative project for the Company, whereby technology and skills gained will further strengthen Thailand’s aviation industry.

 

Mr. Dominic Horwood, Chief Customer Officer – Civil Aerospace, Rolls-Royce Holdings Public Company Limited, said that Rolls-Royce and THAI have a long history of partnership for more than 50 years. Rolls-Royce is pleased to partner with THAI in Trent XWB Engine Research and Development Program which is the first time that Rolls-Royce will undertake engine development testing with a customer. This underscores how important THAI is to Rolls-Royce.

The partnership confirms that Rolls-Royce can undertake a full chain of aerospace activities in Thailand from manufacturing and maintenance, repair and operations (MRO) and development testing. We cannot have achieved this without the commitment of THAI. Rolls-Royce invests about $100 million annually to support this significant manufacturing supply chain footprint in Thailand. We are proud to partner with THAI on this journey which is a part of the development of the aviation industry in Thailand.

 

In 2020, THAI and Rolls-Royce will cooperate on Trent 700 engine maintenance and overhaul, making THAI the certified and authorized engine maintenance center for Rolls-Royce. This cooperative effort is another step forward for aircraft engine maintenance and positive development for the airline industry that creates revenue for THAI and Thailand.

 

วันนี้ (วันที่ 6 กันยายน 2561) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรลส์ รอยซ์ ร่วมกันจัดพิธีเปิดโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ Trent XWB แห่งแรกของโลก โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการบริษัทฯ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโส ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทยฯ และมิสเตอร์โดมินิค ฮอร์วูด Chief Customer Officer-Civil Aerospace บริษัท โรลส์ รอยซ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ฝ่ายช่าง การบินไทย ดอนเมือง

                นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ Trent XWB หรือ Trent XWB Development Testing ระหว่าง บริษัท การบินไทยฯ และ บริษัท โรลส์ รอยซ์ นี้ มีระยะเวลาโครงการประมาณ 2 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์โรลส์ รอยซ์ รุ่น Trent XWB-97 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์รุ่นล่าสุดที่ถูกนำมาใช้งานเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมการบินกับเครื่องบินแบบแอร์บัส A350-1000 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โครงการนี้จะส่งผลให้บริษัท โรลส์ รอยซ์ ได้ทราบถึงสมรรถนะ จุดอ่อน จุดแข็ง ของเครื่องยนต์ตลอดอายุการใช้งาน โดยต้องทำการทดสอบเครื่องยนต์ที่อาคารทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์อากาศยาน (Test Cell) ซึ่งเป็นการทดสอบจำลองเสมือนการใช้งานจริงบนเครื่องบินและทำการทดสอบอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีชั่วโมงการบินมากกว่าเครื่องบินที่ใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งทำให้ทราบถึงข้อจำกัดในการใช้งานและจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งวางแผนการตรวจและการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัท โรลส์ รอยซ์ ได้เลือกอาคารทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์อากาศยาน (Test Cell) ของฝ่ายซ่อมใหญ่เครื่องยนต์อากาศยาน ฝ่ายช่าง การบินไทย ที่ตั้งอยู่ที่ดอนเมือง ในการทดสอบเครื่องยนต์ โดยฝ่ายช่าง การบินไทย ได้ทำการปรับปรุงและดัดแปลงระบบต่างๆ เพื่อรองรับการทดสอบเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นผลสำเร็จ และมีความพร้อมในการร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ Trent XWB หรือ Trent XWB Development Testing

                ทั้งนี้ โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ Trent XWB ดังกล่าวข้างต้น เป็นความร่วมมือในรูปแบบใหม่ครั้งแรกของโลกระหว่างการบินไทยและบริษัท โรลส์ รอยซ์  ในการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ที่เกิดขึ้นนอกสหราชอาณาจักร ซึ่งบริษัท โรลส์ รอยซ์ ไม่เคยร่วมมือกับแหล่งซ่อมใดมาก่อน อาคารทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์อากาศยาน (Test Cell) ของฝ่ายซ่อมใหญ่เครื่องยนต์อากาศยาน ฝ่ายช่าง การบินไทย ดอนเมือง จึงนับเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานแห่งแรกที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท โรลส์ รอยซ์ โดยโครงการนี้ เป็นแผนปฏิบัติการกลยุทธ์ปี 2561-2562 เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ และยังเป็นการร่วมกันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมการบินสู่ประเทศไทย

                มิสเตอร์โดมินิค ฮอร์วูด Chief Customer Officer-Civil Aerospace บริษัท โรลส์ รอยซ์ กล่าวว่า บริษัท โรลส์ รอยซ์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับการบินไทยมายาวนานกว่า 50 ปี และสำหรับในครั้งนี้ มีความยินดีที่ได้เกิดความร่วมมือในโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ Trent XWB และขณะนี้อาคารทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์อากาศยาน (Test Cell) ของฝ่ายซ่อมใหญ่เครื่องยนต์อากาศยาน ฝ่ายช่าง การบินไทย ดอนเมือง มีความพร้อมสำหรับการทดสอบเครื่องยนต์ โดยโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ Trent XWB นี้ นับเป็นครั้งแรกที่บริษัท โรลส์ รอยซ์ มีความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวกับลูกค้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบินไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท โรลส์ รอยซ์

                 ความร่วมมือในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัท โรลส์ รอยซ์ ดำเนินการด้านคมนาคมทางอากาศในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ เริ่มจากการผลิต การซ่อมบำรุงรักษาและการปฏิบัติการ (MRO) และการพัฒนาทดสอบ ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนของการบินไทย โดยบริษัท โรลส์ รอยซ์ ลงทุนในประเทศไทย ประมาณปีละ 100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ในการสนับสนุนการดำเนินงานสายการผลิตในประเทศไทย รวมทั้งมีความภูมิใจที่ความร่วมมือครั้งนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย

                นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีโครงการความร่วมมือกับบริษัท โรลส์ รอยซ์ ในปี 2563 ได้แก่ การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อซ่อมเครื่องยนต์โรลส์-รอยซ์ รุ่น TRENT700 จนถึงระดับ Overhaul และเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์ที่ได้รับการรับรองให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ ของบริษัทโรลส์ รอยซ์(Authorized Maintenance Center) ซึ่งทั้งหมดนี้นับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ และเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน และนำรายได้มาสู่บริษัท การบินไทยฯ และประเทศไทยต่อไป