Posts

KOTA KINABALU - ดินแดนในเมฆหมอกของคนรักผจญภัย (ฉบับไม่ผจญภัย)

ใครรักการผจญภัยคงรู้จักโคตาคินาบาลูดีว่าเป็นบ้านของขุนเขาอันศักดิ์สิทธิ์…