Posts

การบินไทยต้อนรับผู้โดยสารเที่ยวบินแรกจากมอสโคว์-THAI Welcomes Passengers from First Moscow Flight

  นางภัครา เรืองสิรเดโช (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ให้การต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินแรกในเส้นทางบิน มอสโคว์-กรุงเทพฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งการบินไทยเริ่มทำการบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-มอสโคว์ อีกครั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยทำการบินสัปดาห์ละ…