“Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย”

  “Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย”
ความสนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย กับมงคลปีใหม่ไทย

 สืบสานประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์อย่างดีงามกับงาน  “Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย”วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ ส่งเสริม และสืบสานมรดกไทยสู่คนไทยและสากล ในเทศกาลวัฒนธรรมผสานความร่วมสมัย ที่ดีงามที่สุดของไทย อนุรักษ์ประเพณีไทยดั้งเดิม ประพรมน้ำ เริ่มต้นได้ด้วย “มงคลที่ปลายนิ้ว” โดยคนในชุมชนเพื่อชุมชน เป็นการจัดงานสงกรานต์แบบดีงาม ทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน
ภาคกลาง
จัดที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2560 ใน 7 พื้นที่ริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมล่องเรือด่วนเจ้าพระยาที่ให้บริการฟรีแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงาน สัมผัสกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งไหว้พระขอพร 4 วัด 4 มงคลและ 3 ท่าน้ำเพลินใจ ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กับมงคลชีวิตร่วมเย็นเป็นสุข
ร่วมสักการะพระพุทธเทวปฏิมากร และพระพุทธไสยาสน์ มีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปทุกวัน และมีกิจกรรม สรงน้ำพระสงฆ์ในเวลา 16.00 น. ของทุกวัน กิจกรรมบังสุกุลบรรพบุรุษ ถวายสังฆทาน ถวายผ้าไตรจีวร ในวันที่ 12 เมษายน จะมีการสวดนพเคราะห์ และในวันที่ 14 เมษายนมีกิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทราย กิจกรรมประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ มีร้านค้าชุมชน  ต้นความดีให้ผู้ร่วมงานได้เขียนความดีของตนเองเพื่อเป็นปณิธานในการทำความดีต้อนรับปีใหม่ไทย และที่ขาดไม่ได้คือการนวด       แผนโบราณของวัดโพธิ์ อีกสิ่งที่ไม่ควรพลาดนั่นคือการไหว้พระบาทมงคล 108 ที่วัดโพธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต (พระบาทมงคล 108 พระบาทแต่ละข้าง มีลวดลายประดับมุกจากสองช่างฝีมือดีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กับมงคลรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ สักการะหลวงพ่อรุ่งอรุณ และ พระปรางค์วัดอรุณ เพื่อความรุ่งเรือง ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป 13 วัด รอบต้นโพธิ์ สรงน้ำพระสงฆ์ ทำบุญเสริมสิริมงคล ถวายสังฆทาน/ผ้าไตรจีวร มีเวทีการแสดงและลานวัฒนธรรม กราบไว้ขอพรจากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร้านค้าชุมชน มีต้นความดีให้ผู้ร่วมงานได้เขียนความดีของตนเองเพื่อเป็นปณิธานในการทำความดี ต้อนรับปีใหม่ไทย และสิ่งที่น่าสนใจในวัดอรุณที่หลาย ๆ คนยังไม่รู้นั่นคือ พระพักตร์พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธาน ในพระอุโบสถเป็นฝีพระหัตถ์ที่รัชกาลที่ 2 ทรงออกแบบไว้นั่นเอง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กับมงคลด้านมิตรสหาย ด้านการค้าขาย สักการะพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต หรือ ซำเปากง) และ พระปางป่าเลไลย์ (พระราหู) เพื่อความมงคลด้าน   การค้าขาย ด้านมิตรสหาย การเดินทางปลอดภัย ด้านอสังหาริมทรัพย์ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ (15 เมษายน   เวลา 12.00 น.) ทำบุญบังสุกุลบรรพบุรุษ สวดมาติกา มีการจัดกิจกรรมเชิดสิงโตรับของมงคลโดยชุมชนวัดกัลยา มีการจำหน่ายสินค้าที่เป็นร้านค้าชุมชน มีต้นความดีให้ผู้ร่วมงานได้เขียนความดีของตนเองเพื่อเป็นปณิธานในการทำความดีต้อนรับปีใหม่ไทย และที่สำคัญพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ (พระราหู) เป็นพระประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนอีกด้วย
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กับมงคลการพูดการเจรจา การงาน
สักการะพระพุทธวิเชษฐศาสดา พระประธานในพระอุโบสถ เพื่อความสำเร็จในเรื่องการเรียน การงาน และ สักการะหลวงพ่อพุทธนาค เพื่อความมงคลในการพูดเจรจา และในด้านการงาน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระสงฆ์ (15 เมษายนเวลา 15.00 น.) ทำบุญบังสุกุลบรรพบุรุษ มีกิจกรรมลอดพระบรมธาตุฯ เพื่อความแคล้วคลาด รอดปลอดภัย เสริมสิริมงคล  มีการออกร้านจากชุมชน มีต้นความดีให้ผู้ร่วมงานได้เขียนความดีของตนเองเพื่อเป็นปณิธานในการทำความดีต้อนรับปีใหม่ไทยและในวันที่ 15 เมษายนมีการบรรยายธรรมจากพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ท่านเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร     และสิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการได้ไปชมจิตรกรรมในพระอุโบสถ ซึ่งเป็นเรื่องราวทศชาติ 10 ชาติของพระพุทธเจ้านั่นเอง
ท่ามหาราช
มีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป กิจกรรมเวิร์คช็อปศิลปะ ประกวดภาพถ่าย มีการออกร้านค้าของชุมชน และยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อีกทั้งยังมีต้นความดีให้ผู้ร่วมงานได้เขียนความดีของตนเองเพื่อเป็นปณิธานในการทำความดีต้อนรับปีใหม่ไทย อีกด้วย
 ยอดพิมาน  ริเวอร์วอล์ค
เป็นจุดต่อเรือที่มีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปจำลองจาก 9 วัดทั่วประเทศไทย มีต้นความดีให้ผู้ร่วมงานได้เขียนความดี          ของตนเองเพื่อเป็นปณิธานในการทำความดีต้อนรับปีใหม่ไทย พร้อมร้านค้าจากชุมชน
 เอเชียทีค เดอะ  ริเวอร์ฟร้อนท์
กิจกรรมไฮไลท์ พิธีมงคล มหาสงกรานต์ 2560 สรงน้ำพระประจำวันเกิด เสริมดวงปีใหม่ไทย มีศาลามงคลดีงาม 4 ศาลา      ประกอบด้วย
– มงคลที่ 1 ยามมงคล (ดูฤกษ์ยาม/เวลามงคล/ดูดวง 12 นักษัตร)
– มงคลที่ 2 อาหารมงคล 4 ภาค (อาหารมงคลที่ดีต่อสุขภาพ)
– มงคลที่ 3 อยู่มงคล (การตกแต่งบ้าน/จัดฮวงจุ้ย/ทำความสะอาดบ้าน หิ้งพระ)
– มงคลที่ 4 ใจมงคล (เครื่องประดับเสริมดวงชะตา/การทำบายศรี/การทำบุญแบบต่างๆ)
อีกทั้งยังมีต้นความดีให้ผู้ร่วมงานได้เขียนความดีของตนเองเพื่อเป็นปณิธานในการทำความดีต้อนรับปีใหม่ไทย นิทรรศการผ้าขาวม้า ย้อนอดีตไปกับซุ้มเกมส์งานวัด และลานบันเทิงเพลินใจ ปิดท้ายด้วยการชมคอนเสิร์ตในบรรยากาศสุดชิลล์จากศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืน นำโดยวง Lipta วง Sixty Miles แพรว คณิตกุล และ วงโนบาร์หน้าช่อ
เส้นทางเดินเรือ
1. กิจกรรมช่วงเช้า 09.00 – 18.00 น.
o ยอดพิมานฯ – ท่าเตียน – ท่ามหาราช – วัดอรุณฯ – วัดกัลยาฯ – วัดประยุรฯ
2. กิจกรรมช่วงเย็น 16.00 – 20.00 น.
o ยอดพิมานฯ – เอเชียทีคฯโดยในทุกๆ ปี ได้มีการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในทุกพื้นที่ก่อนที่จะถึงงาน Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย ดังนี้
• กิจกรรม Cleaning Day ระดมจิตอาสาร่วมทำความสะอาดวัด ชุมชน และเสื้อเก่าแลกเสื้อลายดอก ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการทำความสะอาด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวราราม                   ราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการทำความสะอาดบ้านโบราณจังหวัดเชียงใหม่ วัดศรีดอนไชย วัดชัยมงคล
• การจัดประกวด โครงการ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม”  เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในโครงการผ่านเยาวชนที่เป็นลูกหลานของชุมชน  ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรัก ความหวงแหนในวัฒนธรรรม และวิถีชีวิตแบบไทย รวมถึงการสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดี ๆ ของชุมชนตนเอง  พร้อมจัดอบรมเพิ่มทักษะให้เยาวชนจากโครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้และเตรียมเผยแพร่เรื่องราวดี ๆ ของชุมชนตนเอง และกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเป็นสีสันให้นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติที่มาเที่ยวชมงาน Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย
• กิจกรรม ฝรั่ง Like ไทยพาเที่ยว เป็นกิจกรรมกระตุ้นให้คนไทยบอกเล่าความเป็นไทยสู่ชาวต่างชาติ โดยกลุ่มอาสาสมัคร คนรุ่นใหม่ และคนไทยที่มีเพื่อนต่างชาติหรืออยากมาช่วยสืบสานวัฒนธรรมดีงาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึกเป็นถุงผ้า และยังร่วมลุ้นจับฉลากเพื่อรับบัตรชม Muay Thai Live และ Voucher จากกลุ่มโรงแรมชั้นนำ
ภาคเหนือ
จัดขึ้น ณ บ้านโบราณเชียงใหม่ ริมแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2560 เป็นการ จัดประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยจะนำวิถีชีวิต สถาปัตยกรรม ประเพณี วัฒนธรรม ในช่วงเวลาดังกล่าวมาจำลองและสร้างบรรยากาศ           ให้เหมือนอยู่ในช่วงปี ๒๔๑๐ ภายในงานจะประกอบไปด้วย ลานทรายข่วงหลวง มีกิจกรรมสรงน้ำพระประจำวันเกิด ก่อเจดีย์ทราย          เสี่ยงเสียมซี เวทีเล็ก/การแสดงด้านหน้า มีการแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงพื้นบ้านล้านนา รวมถึงการแสดงดนตรีจ๊อยซอ กาดหมั้วครัวฮอม การออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนมพื้นเมืองแบบดั้งเดิมของกลุ่มชนต่าง ๆ ในล้านนา (“กาดหมั้ว” หมายถึงตลาดที่มีสินค้าหลากหลายประเภท) พื้นที่กาดโบราณวิถีคนเมือง มีการจำหน่ายสินค้าในโครงการประชารัฐรักสามัคคี พื้นที่เวทีใหญ่หลังบ้านติดเติ้น มีการแสดงชุด “เยาวชนล้านนาไทย ชุ่มฉ่ำใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” การแสดงไฮไลท์แสงเสียงชุด “วิจิตราการล้านนา เทิดไท้องค์ราชันย์” ลานข่วงฮิมน้ำ  มีการจัดพื้นที่นั่งพร้อมโตกสำหรับรับประทานอาหาร และชมการแสดงต่าง ๆ ลานใต้เฮือน มีการสาธิตสล่าพื้นเมือง (“สล่า” คือช่างคนล้านนา หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง)                ลานบนเฮือน มงคล รับปีใหม่ไทยแบบล้านนา มีพิธีรำน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ เชิญปู่อาจารย์พรมน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิมงคล 9 วัด         จัดแสดงแท่นบูชาพระแบบล้านนา คัมภีร์ ปั๊ปสาและผ้ายันต์ จัดแสดงหอผีบรรพบุรุษ และของมงคลล้านนา (ปั๊ปสา หรือ                พับสา เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ เช่นเดียวกับใบลาน)
ภาคใต้
จัดขึ้น ณ ถนนพังงา เมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต วันที่ 14 เมษายน 2560 ภายใต้คอนเซ็ป “ภูเก็ตดีงาม สืบสานสงกรานต์บาบ๋า”    โดยจะเชิญชวนชาวภูเก็ตร่วมกันแต่งชุดพื้นเมือง และร่วมกันรณรงค์ให้สืบสานสงกรานต์ดีงาม เล่นน้ำแบบประพรม จากมงคลที่ปลายนิ้ว โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การนิมนต์พระ 9 รูปมาทำพิธีสวดเจริญพุทธมนต์ การสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปประจำวันเกิด รดน้ำขอพรผู้อาวุโส โดยมีเยาวชนเจ้าบ้าน ลูกหลานภูเก็ต ร่วมกิจกรรมประเพณีดีงาม มีการจำหน่ายสินค้าประชารัฐ กิจกรรมเวิร์คช็อปจากท้องถิ่น กิจกรรมเปิดหมวกจากเยาวชนลูกหลานภูเก็ต มีนิทรรศการอาหารและขนมมงคลขึ้นชื่อของชาวภูเก็ตที่ทำให้ภูเก็ตเป็น 1 ใน 18 เมืองทั่วโลกที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ว่าเป็น City of Gastronomy และที่สำคัญภูเก็ตไม่ได้มีแค่ทะเลแต่ยังมี Street Art ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี มีการออกร้านค้าอาหารและขนมมงคลท้องถิ่น (ขนมมงคลท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เช่น อิ่วปึ่ง ข้าวเหนียวหีบ ขนมใส่ไส้ ขนมฮวดโก้ย ขนมอั่งกู๊ เป็นต้น) นอกจากนั้นยังมีอาหารที่จัดพิเศษสำหรับงานนี้เท่านั้น ทั้งการนำสับปะรดภูเก็ตที่มาจากโครงการประชารัฐมาเป็นส่วนผสม โดยชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารนครภูเก็ตอีกด้วย
ภาคอีสาน
จัดขึ้น ณ ลานวัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 13-16 เมษายน 2560 กับมงคลปีใหม่ไทย สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย “ม่วนหลาย…สงกรานต์ไทพวนบ้านเชียง” โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การตักบาตรวิถีไทพวน ที่เป็นเสน่ห์ในวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส มีขบวนแห่ สรงน้ำพระ โดยจะอัญเชิญพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชุมชนบ้านเชียง พร้อมขบวนฟ้อนรำแห่ไปรอบชุมชนเพื่อความเป็นสิริมงคล และให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำทั่วกัน รดน้ำขอพรพ่อเฒ่า แม่เฒ่าซึ่งในวันที่ 14 เมษายนเป็นวันครอบครัว จะมีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของชุมชนบ้านเชียง เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู และเป็นแบบอย่างของวิถีวัฒนธรรมที่ดี ลานต้นความดี ปีใหม่ไทย ร่วมกันเขียนความตั้งใจในการทำความดีเพื่อก้าวสู่ปีใหม่ไทยอย่างดีงาม ลานวัฒนธรรมไทพวน จัดพื้นที่และเวทีการแสดงภาคบันเทิงที่เน้นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย แต่แฝงไว้ด้วยมิตรภาพ            และความสนุกสนานต้อนรับผู้มาเยือน กิจกรรมปั่นเพลิน มรดกโลก มีการเชิญชวนชาวบ้านเชียงและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในชุมชนบ้านเชียง ตลาดนัดชุมชนถนนของดีบ้านเชียง มีการจัดพื้นที่ให้เป็นตลาดนัดชุมชน       ที่ประชาชนในบ้านเชียงสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้เลือก ช้อป ชม ชิม สินค้าชุมชนหลากหลายได้จากชาวบ้านโดยตรง

มาร่วมสัมผัสกับกลิ่นอายของวิถีชีวิตชุมชน ที่โอบล้อมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่จะทำให้คุณหลงใหลในมนต์เสน่ห์ดีงามสงกรานต์ไทยทั้ง 4 ภาค ให้มีความประทับใจแบบไม่รู้ลืม ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook: Water Festival Thailandเธšเธฃเธฃเธขเธฒเธเธฒเธจเธเธฒเธฃเนเธ–เธฅเธ‡เธ‚เนˆเธฒเธง (5)

เธšเธฃเธฃเธขเธฒเธเธฒเธจเธเธฒเธฃเนเธ–เธฅเธ‡เธ‚เนˆเธฒเธง (1)

 

เน€เธขเธฒเธงเธŠเธ™เน€เธˆเน‰เธฒเธšเน‰เธฒเธ™ เธชเธทเธšเธชเธฒเธ™เธงเธฑเธ’เธ™เธ˜เธฃเธฃเธก (2)