ครัวการบินไทยร่วมออกบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในงานแสดงสินค้าและการประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล Thailand Halal Assembly 2016

        photoll
ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธในงาน “Thailand Halal Assembly 2016” จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยฯ ร่วมออกบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ผลิตจากฝ่ายครัวการบิน ได้แก่
อาหารคาว อาหารหวาน ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เครื่องดื่มประเภทต่างๆ และน้ำแกงเอื้องหลวง เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปในงาน “Thailand Halal Assembly 2016” ณ บริเวณบูธหมายเลข A62-A65
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 ซึ่งที่ผ่านมา
ฝ่ายครัวการบินได้ทำกิจกรรมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด และได้ร่วมออกบูธของฝ่ายครัวการบินอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 8 ปี
ทั้งนี้ ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยฯ ได้รับการรับรองฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและได้รับการรับรองระบบ HAL-Q จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) เพื่อแสดงถึงมาตรฐานในการผลิตอาหารฮาลาลที่ได้ดำเนินการตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ซึ่งการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานสำคัญนั้น ทำให้การผลิตอาหารฮาลาลของฝ่ายครัวการบิน ที่สุวรรณภูมิและที่ดอนเมือง ได้รับการยอมรับในระดับสากล ตรงตามวัตถุประสงค์สำคัญของคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านมาตรฐานฮาลาลของวุฒิสภา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางด้านการบริการอาหารฮาลาล โดยขอบข่ายโครงการนี้ยังครอบคลุมถึงทุกกิจกรรมการผลิตอาหารฮาลาลของฝ่ายครัวการบิน เพื่อการผลิตอาหารคาว อาหารหวาน ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ สำหรับใช้บริการบนเที่ยวบินการบินไทย ทั้งเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศรวมทั้งการนำไปจำหน่ายโดยทั่วไป และการจัดส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วย
อนึ่ง ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยฯ ทำการผลิตอาหารฮาลาลสำหรับขึ้นบริการบนเครื่องบินในเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศของการบินไทย รวมทั้งผลิตให้แก่สายการบินลูกค้า จำนวนประมาณ 16,000 ชุดต่อวัน หรือประมาณ 5,840,000 ชุดต่อปี