การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพฯ – เดนปาซาร์ จากเหตุปะทุของภูเขาไฟอากุง บนเกาะบาหลี THAI Cancels Flights from Bangkok-Denpasar Due to Mount Agung Volcanic Eruption on Bali Island

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2560) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากการปะทุของภูเขาไฟอากุง บนเกาะบาหลี ที่ตั้งอยู่ห่างจากท่าอากาศยานเดนปาซาร์ บนเกาะบาหลี 75 กิโลเมตร ส่งผลให้เกิดเขม่าควันและเถ้าภูเขาไฟฟุ้งกระจายเป็นจำนวนมากปกคลุมน่านฟ้าและพื้นดิน จนเป็นเหตุให้ท่าอากาศยานเดนปาซาร์ต้องประกาศปิดสนามบิน และให้ทุกสายการบินงดทำการบินผ่านและขึ้นลง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. (เวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) โดยประกาศปิดจนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. (เวลาท้องถิ่น) จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินของการบินไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน จึงมีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินทีจี 431 เส้นทางกรุงเทพฯ-เดนปาซาร์ และเที่ยวบินทีจี 432 เส้นทางเดนปาซาร์-กรุงเทพฯ ของวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์ดีขึ้นและสามารถทำการบินได้อย่างปลอดภัย บริษัทฯ จะทำการบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เดนปาซาร์ ตามปกติต่อไป

อนึ่ง บริษัทฯ ทำการบินไป-กลับ ในเส้นทางกรุงเทพฯ-เดนปาซาร์ เกาะบาหลี ทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน โดยมีเที่ยวบินขาไป ทีจี 431 ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 08.50 น. ถึงท่าอากาศยานเดนปาซาร์เวลา 14.15 น. (เวลาท้องถิ่น) และเที่ยวกลับ ทีจี 432 ออกจากท่าอากาศยานเดนปาซาร์ เวลา 16.10 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 19.25 น.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเที่ยวบินตามประกาศของบริษัทฯ ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด หรือตรวจสอบตารางการบินได้ที่ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทยในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เดนปาซาร์ ที่ระบุวันเดินทางระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงด้านบัตรโดยสาร โดยจะเป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงด้านบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทยหรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 หรือตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทย

Today (27 November 2017), Thai Airways International Public Company Limited (THAI) cancelled flights from Bangkok-Denpasar in Bali as the erupting Mount Agung volcano on Bali Island, situated 75 kilometers far from Denpasar International Airport, caused volcanic ash clouds to hover over the air space vicinity. As a result, Denpasar International Airport on Bali Island announced that the airport will be temporarily closed from 27 November 2017 at 07.00 hours (06.00 Indochina Time) until 28 November 2017 at 07.00 hours (local time) and all airlines ceased flight departures and arrivals for safety reasons. This situation affected THAI’s flights; and on 27-30 November 2017, the Company cancelled flight TG431 on the route Bangkok-Denpasar and flight TG432 on the route Denpasar- Bangkok. THAI will continue to closely monitor and assess the situation at Mount Agung. If the conditions on Bali Island improve and THAI is able to conduct flights safely, THAI will resume normal flight operations from Bangkok to Denpasar accordingly.

Normally, THAI operates one flight daily to and from Bangkok-Denpasar in Bali. Flight TG431 departs from Suvarnabhumi Airport at 08.50 hours and arrives in Denpasar at 14.15 hours (local time) and the return flight TG432 departs from Denpasar International Airport at 16.10 hours (local time) and arrives at Suvarnabhumi Airport at 19.25 hours.

The Company requests that passengers who require to depart on flights mentioned in the Company’s announcements keep abreast of news and check the flight schedule on the website thaiairways.com or call the THAI Contact Center at Tel. 02-356-1111, 24-hours a day. THAI will waive the fee for changing any roundtrip tickets for its flights on the Bangkok-Denpasar route that are traveling during 27 November-10 December 2017. Passengers may contact THAI Contact Center at Tel. 02-356-1111 or THAI travel agents for changing tickets.