THAI Together with TAT, AOT, Krungthai Form Alliance for Thailand’s Sustainable Growth การบินไทยร่วม 3 รัฐวิสาหกิจชั้นนำ ททท. ทอท. กรุงไทย “สานพลังพันธมิตร เพื่อไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน”

Thai Airways International Public Company Limited (THAI) held a panel discussion on “Power of State-Owned Enterprises, Synergy to Win,” which was chaired by Mr. Somkid Jatusripitak, Deputy Prime Minister, in the Auditorium at THAI’s Head Office.  The panel discussion was attended by guests of honor:  Mr. Arkhom Termpittiyapaisith, Minister of Transport, Mr. Apisak Tantivorawong, Minister of Finance, Mr. Wisudhi Srisuphan, Deputy Minister of Finance, Mr. Chartchai Tipsunave, Permanent Secretary of Ministry of Transport, Mr. Prasong Poontaneat, Permanent Secretary of Ministry of Finance, who were welcomed by  Mr. Ekniti Nitithanprapas, THAI Chairman of the Board of Directors, as well as members of THAI’s Board of Directors and Management.  The following four CEOs of leading state enterprises in Thailand participated in the panel discussion:  Mr. Yuthasak Supasorn, Governor, Tourism Authority of Thailand (TAT), Mr. Nitinai Sirismatthakarn, President, Airports of Thailand Public Company Limited (AOT), Mr. Payong Srivanich, President, Krungthai Bank Public Company Limited, and Mr. Sumeth Damrongchaitham, THAI President, with more than 500 people in attendance.

 

Mr. Somkid Jatusripitak, Deputy Prime Minister, said that the Thai Government wants Thailand’s state enterprises to join forces as each has its own strengths the cooperation is needed to drive the Thai economy.  The cooperation between the four state enterprises, Thai Airways International Public Company Limited, Tourism Authority of Thailand, Airports of Thailand Public Company Limited, and Krungthai Bank Public Company Limited, is an important starting point that will drive Thailand’s economy through the tourism and aviation industries.  Furthermore, the new THAI Chairman of the Board of Directors and new THAI President were introduced, both of whom will lead THAI through to transformation.  THAI employees were asked to cooperate together based on the road map in order for the Company to reach its goal to make THAI stronger than before.

 

Mr. Ekniti Nitithanprapas, THAI Chairman of the Board of Directors, said that the panel discussion is part of the official visit of Mr. Somkid Jatusripitak, Deputy Prime Minister of Thailand, who presented his policy to move forward with THAI’s transformation plan, which the government sector is fully supportive and confident that THAI’s organization and staff can surpass this crisis and make the Company stronger than ever.  Cooperation between Thailand’s aviation and tourism industries was announced, in addition to other industries where cooperation is mutually beneficial.  The three state enterprises that will form an alliance with THAI are:  Tourism Authority of Thailand, Airports of Thailand Public Company Limited, and Krungthai Bank Public Company Limited.  This alliance will help to boost Thailand’s economy with sustainable growth.  The three state enterprises will cooperate with THAI as follows:

 

 

– Tourism creates the greatest revenue for the country, especially the strategy support tourism Thailand’s secondary destinations that will boost aviation business, create jobs and revenue in all sectors throughout Thailand.  THAI will bring tourists to all secondary destinations, whereby the Tourism Authority of Thailand will provide support through advertising and public relations.

– With regard to THAI’s part in the Thai aviation industry, as the national carrier of Thailand, THAI operates the most roundtrip flights to and from Suvarnabhumi Airport and joining forces with the Airports of Thailand Public Company Limited will boost Thailand as the regional aviation hub.

– In support of the Thailand 4.0 strategy and in the digital media, the leading state enterprises must support each other in the area of “Big Data.”  THAI, TAT, AOT, and Krungthai Bank will develop tourist segment information and make “Payment Gateway” development under the “Pao Tung” project.  This project makes it easy to buy and sell, enabling simple payments to be made through all banks with notification when a payment is made, making it easy and convenient to make purchases with THAI.

Mr. Sumeth Damrongchaitham, THAI President, said that today THAI has received full support from the government sector and the state enterprise alliance and asks that stakeholders such as customers, shareholders, investors, and partners have confidence that THAI will proceed with its transformation through to completion.  The Company asks for stakeholders’ understanding and support, especially as THAI Management and staff must work together to move THAI through to full transformation in order for THAI to be a highly successful national carrier that is the pride of all Thai people.

 

The “Power of State-Owned Enterprises, Synergy to Win” panel discussion will lead to Thailand’s sustainable growth and is the starting point for cooperation between Thailand’s state enterprises.  In the future, THAI intends to escalate cooperation with allied organizations in other sectors, in order to further strengthen Thailand’s aviation and tourism industries.

 

วันนี้ (วันที่ 20 กันยายน 2561) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานเสวนา สานพลังพันธมิตร เพื่อไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืนโดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นเกียรติในงานเสวนา ซึ่งมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท การบินไทยฯ  ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าวคือผู้บริหารสูงสุดของ 4 รัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ โดยมีผู้เข้ารับฟังการเสวนากว่า 500 คน ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ การบินไทย

 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลต้องการเห็นการจับมือของรัฐวิสาหกิจไทย ซึ่งแต่ละรัฐวิสาหกิจมีความแข็งแกร่งในแต่ละด้าน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ความสำคัญของการจับมือของ 4 รัฐวิสาหกิจในวันนี้ ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในมิติของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบิน นอกจากนี้ ในวันนี้ถือเป็นการเปิดตัวผู้บริหารชุดใหม่ของการบินไทย ได้แก่ ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งจะมากำกับดูแลและจัดการการบินไทยให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟู ถึงเวลาแล้วที่พนักงานการบินไทยต้องร่วมมือและเดินไปตามโรดแมพสู่เป้าหมาย คือร่วมทำให้การบินไทยกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิม

 

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาวันนี้ เกิดขึ้นในโอกาสที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยมและให้นโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนการฟื้นฟูการบินไทย ซึ่งภาครัฐมีความมั่นใจในองค์กร และเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรการบินไทย ที่จะสามารถพลิกฟื้นให้การบินไทยผ่านพ้นวิกฤตและกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ โดยให้ความสำคัญและพร้อมประกาศเจตนารมณ์ ในการขับเคลื่อนการบินไทยด้วยแผนฟื้นฟูตามยุทธศาสตร์ และประกาศความร่วมมือของพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งทางด้านการบินและการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจที่มีส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกัน มาร่วมสานพลังกับบริษัท การบินไทยฯ ซึ่งพลังพันธมิตรรัฐวิสาหกิจทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยทั้ง 3 รัฐวิสาหกิจพร้อมให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกับการบินไทย ดังนี้


ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง จะมีส่วนสนับสนุนธุรกิจการบิน รวมทั้งสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับทุกภาคส่วนในประเทศ ซึ่งการบินไทยสามารถนำนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าสู่เมืองรอง โดย ททท. สามารถสนับสนุนทางด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์

 

ด้านอุตสาหกรรมการบิน ในส่วนของการบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติ ที่มีเที่ยวบินเข้า-ออก ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมากที่สุด ดังนั้น หากได้ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ จะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฮับในการขนส่งทางอากาศที่แข็งแกร่งในภูมิภาคนี้

 

ด้านข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัล เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 รัฐวิสาหกิจชั้นนำต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในเรื่อง Big Data โดยการบินไทย ททท. ทอท. และ ธ.กรุงไทย ร่วมพัฒนาข้อมูลใน Segment ของนักท่องเที่ยว และพัฒนาด้าน Payment Gateway ในโครงการ เป๋าตุงขายคล่องรับเงินสะดวกทุกธนาคาร แจ้งเตือนเมื่อเงินเข้า ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการขายให้การบินไทยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 

ด้านนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า วันนี้การบินไทยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งจากภาครัฐและพันธมิตรรัฐวิสาหกิจ จึงขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) อาทิ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า มีความเชื่อมั่นว่าการบินไทยจะเดินหน้าตามแผนฟื้นฟูให้สำเร็จ โดยขอให้เข้าใจและให้การสนับสนุน โดยเฉพาะผู้บริหารและพนักงานการบินไทยที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนการบินไทย เพื่อพลิกฟื้นบริษัท การบินไทยฯ ให้เป็นสายการบินแห่งชาติที่ยิ่งใหญ่และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน

 

ทั้งนี้ การจัดเสวนาสานพลังพันธมิตร เพื่อไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมพลังระหว่างรัฐวิสาหกิจของไทย ซึ่งการบินไทยคาดว่าจะขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานพันธมิตรในภาคส่วนอื่นๆ อีกในอนาคต เพื่อให้อุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวของไทย มีศักยภาพและช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป