การบินไทยมอบบัตรโดยสารแก่ผู้โดยสารคนที่ 30 ล้าน ในโครงการ “ทุกล้านคน ลุ้นเที่ยวฟรีเมืองไทย”

              6666นายจรัมพร โชติกเสถียร (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มอบบัตรโดยสารให้กับ Ms. Huang Junyi ที่เดินทางมาจากกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG669 ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวคนที่ 30 ล้านของปี 2559 ภายใต้โครงการ ทุกล้านคน ลุ้นเที่ยวฟรีเมืองไทยณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวสูงถึง 30 ล้านคน

          อนึ่ง การบินไทยให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการ ทุกล้านคน ลุ้นเที่ยวฟรีเมืองไทย” (Thailand’s Luckiest Visitor) เพื่อกระตุ้นการเดินทางให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทาง 

มาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยมอบบัตรโดยสารการบินไทย 2 ที่นั่ง ชั้นประหยัด เส้นทางไป-กลับ จากประเทศต้นทางมายังกรุงเทพฯ ซึ่งคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างความประทับใจและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง