การบินไทยชี้แจงกรณีพบแมลงสาบบนเที่ยวบิน ยืนยันมีมาตรฐานสากลในการทำความสะอาดเครื่องบินทุกลำ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงกรณีพบแมลงสาบบนเที่ยวบิน ทีจี 671 เส้นทาง ซัปโปโร-กรุงเทพฯ ยืนยันการทำความสะอาดเครื่องบินตามมาตรฐานสากล พร้อมมีมาตรการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดเครื่องบินเพิ่มมากขึ้น

            จากกรณีที่มีผู้โดยสารโพสต์ภาพในสื่อสังคมออนไลน์ว่าพบแมลงสาบบนเครื่องบินของการบินไทย เที่ยวบินที่ ทีจี 671 เส้นทาง ซัปโปโร-กรุงเทพฯ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นั้น ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงในกรณีดังกล่าวว่า บริษัทฯ มีมาตรการในการดูแลทำความสะอาดภายในห้องโดยสารเครื่องบินทุกลำเครื่องบินตามมาตรฐานสากล ดังนี้
             1. มีการทำความสะอาดภายในห้องโดยสารทุกครั้ง เมื่อเครื่องบินทำการบินถึงจุดหมายปลายทาง ก่อนทำการบินในเที่ยวบินต่อไป
             2. มีการทำความสะอาดใหญ่ภายในห้องโดยสารเพิ่มเติม (Cabin Big Cleaning) เมื่อเครื่องบินหยุดพักทำการบิน
             3. มีการทำความสะอาดภายในห้องโดยสารอย่างละเอียด (Deep Cleaning) เมื่อถึงเวลานำเครื่องบินเข้าตรวจซ่อมบำรุงตามกำหนด

            อย่างไรก็ตาม จากกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้มีมาตรการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดใหญ่ภายในห้องโดยสาร (Cabin Big Cleaning) มากขึ้นจากเดิม สำหรับการกำจัดแมลงสาบนั้น ได้มีการวางเจลกำจัดแมลงสาบ การวางกับดัก รวมทั้งมีการพ่นยาที่ได้มาตรฐานสากลซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้โดยสารอีกด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้วางเจลกำจัดแมลงสาบและกับดักแมลงสาบในเครื่องบินลำดังกล่าวตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ยังได้ทำความสะอาดภายในห้องโดยสารเมื่อเครื่องบินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา และได้ทำความสะอาดใหญ่ภายในห้องโดยสารเพิ่มเติม (Cabin Big Cleaning) ในวันนี้ (4 กันยายน 2561) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำเครื่องบินลำดังกล่าว เข้าทำความสะอาดอย่างละเอียด (Deep Cleaning) ในการตรวจซ่อมบำรุงตามระยะเวลา ในวันที่ 5 กันยายนนี้อีกด้วย

            ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้