การบินไทยจัดงานสัมมนา TEAM Spirit for FAST Seminar & Workshop 2018

นาวาอากาศตรีวัชรชัย อุมรินทร์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการสัมมนา TEAM Spirit for FAST Seminar & Workshop 2018  ซึ่งฝ่ายความมั่นคงการบินและฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่พนักงานในกรณีเกิดภาวะวิกฤต อีกทั้งให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤต โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบเหตุทางอากาศยาน พร้อมทั้งทบทวนบทบาทหน้าที่ของทีมงานเมื่อเกิดเหตุ เพื่อให้การประสานความร่วมมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพนักงานเข้าร่วมการสัมมนากว่า 300 คน ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย