การบินไทยจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติอาเซียน

               บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติอาเซียนครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 (Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN) โดยมีนายเชิดพันธ์ โชติคุณ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บริษัท การบินไทยฯ
เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร. อนามัย ดำเนตร (ที่ 4 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางธิดา จงก้องเกียรติ (ที่ 6 จากซ้าย) ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านนโยบายการท่องเที่ยว
การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

                อนึ่ง การประชุมวิชาการระดับชาติอาเซียน จัดครั้งแรกเมื่อปี 2554 โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ซึ่งบริษัท การบินไทยฯ และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมอาหารของสมาชิกในอาเซียน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิชาชีพ
นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ได้เสนอผลงานวิชาการระดับชาติ เพื่อสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน