THAI Holds Inflight Catering Midyear Conference การบินไทยจัดกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการครัวการบินทั่วโลก

Mrs. Usanee Sangsingkeo, Acting President, Thai Airways International Public Company Limited (THAI) presided over the opening of TG Inflight Catering Midyear Conference 2018. Sqn.Ldr. Pongtorn Thepkanjana, THAI Executive Vice President, Operations, along with Mr. Chalermpon Kaewchinporn, THAI Vice President, In-flight Services, and Mrs. Varangkana Luerojvong, THAI Managing Director, Catering, and THAI Executives attended the event at THAI’s Head Office.

 

Mrs. Usanee Sangsingkeo, THAI Acting President, said that TG Inflight Catering Midyear Conference 2018 (TICC 2018) was held to support the efficiency of THAI products and services and to support good collaboration between catering suppliers. Inflight catering suppliers from over 33 stations worldwide attended this year’s event. The executives of stations had a knowledge sharing with THAI Executives and related-staff as well as perceived a policy regarding In-flight Catering Management to develop its services on board and boost THAI’s image as a full-service, premium airline.

 

In addition, THAI continues to further improve and develop the quality of services for the utmost customer satisfaction. Hence, THAI being ranked as one of the top 10 World’s Best Airlines 2018, as well as Skytrax Awards for World’s Best Economy Class on Board Catering, which was awarded for two consecutive years. Moreover, THAI provides privilege services such as inflight meals that were created by Michelin Star Chefs to enhance passengers’ satisfaction.

 

 นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนา “TG Inflight Catering Midyear Conference 2018” โดยมี นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ นายเฉลิมพล แก้วชินพร ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน และผู้บริหารการบินไทย พร้อมด้วยผู้ประกอบการครัวการบินจากสถานีต่างประเทศทั่วโลก ร่วมในกิจกรรม ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

 

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า กิจกรรมสัมมนา “TG Inflight Catering Midyear Conference 2018” (TICC 2018) จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความมุ่งมั่นในการให้บริการ สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อผู้ประกอบการครัวการบินจากสถานีต่างประเทศทั่วโลก (Catering Supplier) ที่บริษัทฯ จัดซื้ออาหารเพื่อนำขึ้นบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินของการบินไทยในเที่ยวบินขาเข้ามายังกรุงเทพฯ โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้ประกอบการครัวการบิน จำนวน 33 สถานีทั่วโลก เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารของแต่ละครัวการบินจะมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารและพนักงานการบินไทยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับทราบนโยบายการบริหารจัดการด้าน In-flight Catering ที่การบินไทยต้องการให้ผู้ประกอบการครัวการบินนำไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้การบริการอาหารและเครื่องดื่มในทุกเที่ยวบินของการบินไทย ได้มาตรฐานของการบินไทยในฐานะ Premium Airline ที่มีความสม่ำเสมอในรสชาติและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ การบินไทยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการบริการผู้โดยสารมาโดยตลอด ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้โดยสารทั่วโลก ถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศ จะเห็นได้จากรางวัลที่การบินไทยได้รับล่าสุด คือ รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของโลกจากสกายแทรกซ์ ประจำปี 2018 โดยการบินไทยได้รับ 3 รางวัล ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นรางวัลด้านการบริการด้านอาหาร คือรางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการอาหารสำหรับชั้นประหยัดยอดเยี่ยม (World’s Best Economy Class Onboard Catering) โดยการบินไทยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 นอกจากนี้ การบินไทยยังได้จัดบริการพิเศษ อาทิ โครงการนำเชฟชื่อดังระดับมิชลินสตาร์มาออกแบบเมนูอาหารและให้บริการบนเครื่องบิน เพให้ผู้โดยสารประทับใจในคุณภาพและบริการอันดีเลิศตลอดการเดินทาง